کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8153175 مزایده اجاره املاک استان آذربایجان غربی 1403/04/07 1403/04/14
7739564 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود استان آذربایجان غربی 1402/12/12 1402/12/12
7733199 مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان غربی 1402/12/09 1402/12/12
7710697 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : اداری استان آذربایجان غربی 1402/12/07 رجوع به آگهی
7294781 مزایده واگذاری یک واحد مرکز ارائه خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) استان آذربایجان غربی 1402/08/21 رجوع به آگهی
7216676 مزایده فراخوان واگذار یک واحد مرکز ارائه خدمات بهزیستی استان آذربایجان غربی 1402/07/30 رجوع به آگهی
7114838 مزایده اجاره مجتمع استان آذربایجان غربی 1402/07/10 رجوع به آگهی
6913750 مزایده اجاره مجتمع کوزه گران استان آذربایجان غربی 1402/05/25 1402/06/28
6905498 مزایده اجاره مجتمع استان آذربایجان غربی 1402/05/23 رجوع به آگهی
6660848 مزایده فروش املاک مازاد استان آذربایجان غربی 1402/03/24 رجوع به آگهی
6424533 مزایده فراخوان تاسیس مرکز روزانه حرفه آموزی معلولان استان آذربایجان غربی 1402/01/19 رجوع به آگهی
6318761 مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان غربی 1401/12/03 1401/12/03
6313147 مزایده فروش املاک و مستغلات اداره استان آذربایجان غربی 1401/12/02 1401/12/03
6290690 مزایده فروش 6 ردیف قطعه زمین: - به مساحت 46.22 متر مربع - به مساحت 715 متر مربع - و ... استان آذربایجان غربی 1401/11/27 رجوع به آگهی
6161404 مزایده واگذار یک واحد مرکز ارائه خدمات بهزیستی استان آذربایجان غربی 1401/10/29 رجوع به آگهی
5687292 مزایده واگذاری یک واحد مرکز ارائه خدمات بهزیستی ( مثبت زندگی) استان آذربایجان غربی 1401/06/23 رجوع به آگهی
5642252 مزایده اجاره 58 واحد از املاک استان آذربایجان غربی 1401/06/09 رجوع به آگهی
5436528 مزایده اجاره 58 واحد ساختمان مسکونی استان آذربایجان غربی 1401/04/13 رجوع به آگهی
5397602 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : اداری / مساحت عرصه : 391.15 / مساحت اعیان : 200 استان آذربایجان غربی 1401/04/05 رجوع به آگهی
5282831 مزایده زمین و مستحدثات اداری - زمین و مستحدثات مسکونی - زمین اداری - زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1401/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3