کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213402 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 63.83 استان همدان 1403/04/21 1403/04/27
8213361 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 147.60 : زمین کاربری مال : مسکونی استان همدان 1403/04/21 1403/04/27
8128506 مزایده فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 63.83 استان همدان 1403/04/02 1403/04/06
8104915 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت147.60 استان همدان 1403/03/26 1403/03/30
8088200 مزایده اجاره مغازه خیابان ابوذر استان همدان 1403/03/22 1403/03/26
8050027 مزایده اجاره کیوسک واقع در میدان جانبازان استان همدان 1403/03/12 1403/03/16
8048794 مزایده فروش آپارتمان در مجتمع الماس غرب طبقه سوم استان همدان 1403/03/12 1403/03/13
8037368 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان همدان 1403/03/08 1403/03/10
8017945 مزایده اجاره مغازه خیابان ابوذر استان همدان 1403/03/05 1403/03/08
7793617 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1403/01/05 رجوع به آگهی
7619170 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 106.84 / استان همدان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7436843 مزایده اجاره کمپرسی1924 استان همدان 1402/09/23 رجوع به آگهی
6891032 مزایده فروش زمین مسکونی استان همدان 1402/05/19 رجوع به آگهی
6828110 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 147.60 استان همدان 1402/05/01 رجوع به آگهی
6794991 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6314861 مزایده اجاره یکساله دکه میدان استان همدان 1401/12/02 رجوع به آگهی
6243609 مزایده اجاره یکساله دکه استان همدان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6001507 مزایده فروش2دستگاه ماشین آلات شامل: - یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس - یکدستگاه نیسان کمپرسی دو گانه مدل 90 استان همدان 1401/09/09 رجوع به آگهی
5922257 مزایده اجاره یکباب مغازه ومحوطه گلخانه شهرداری استان همدان 1401/08/16 رجوع به آگهی
5917833 مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلا ت شامل نیسان کمپرسی وخودروی پژو پارس - یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس دو گانه سوز استان همدان 1401/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5