کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7774790 مزایده ساختمان با کاربری : تجاری مسکونی استان کردستان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7367801 مزایده ساختمان - کارگاه - ساختمان و مغازه با کاربری مسکونی - صنعتی استان کردستان 1402/09/04 رجوع به آگهی
6621409 مزایده 17 عنوان شامل منزل مسکونی متراژ عرصه 569.07 مترمربع - کارگاه صنعتی متراژ عرصه 1451 مترمربع و.. استان کردستان 1402/03/13 رجوع به آگهی
6613121 مزایده : کارگاه با کاربری : صنعتی - ساختمان با کاربری : مسکونی استان کردستان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6500460 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی - کارگاه چوب- کارگاه صنعتی- زمین محصور- کارگاه تولید ظروف یکبار مصرف - اداری- صنفی کشاورزی دامداری - تجاری وخدماتی استان کردستان، استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
6498599 مزایده 14 عنوان مزایده شامل : کارگاه - ساختمان با کاربری های مسکونی - صنعتی - انبار مسکونی - تجاری مسکونی استان کردستان 1402/02/11 رجوع به آگهی
6137124 مزایده کارگاه چوب متراژ 203 مترمربع - منزل مسکونی متراژ 266 مترمربع و.. استان کردستان 1401/10/21 1401/10/27
6102655 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد کاربری مسکونی ، اداری صنعتی ، کشاورزی دامداری تجاری ، خدماتی استان کردستان 1401/10/12 رجوع به آگهی
6100212 مزایده کارگاه با کاربری : صنعتی - ساختمان با کاربری : مسکونی - کارخانه با کاربری : صنعتی استان کردستان 1401/10/11 رجوع به آگهی
6026984 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد خود کاربری مسکونی، اداری / صنعتی ، کشاورزی ، دامداری ، تجاری، خدماتی استان کردستان 1401/09/18 1401/09/06
5998276 مزایده قسمتی از املاک مازاد استان کردستان 1401/09/09 رجوع به آگهی
5998230 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد خود کاربری مسکونی، اداری / صنعتی ، کشاورزی ، دامداری ، تجاری، خدماتی استان کردستان 1401/09/09 1401/09/06
5988863 مزایده کارگاه / نوع کاربری : صنعتی استان کردستان 1401/09/06 رجوع به آگهی
5848820 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد خود استان کردستان، استان تهران 1401/08/03 رجوع به آگهی
5841995 مزایده کارگاه صنعتی- ساختمان های مسکونی- تجاری اداری استان کردستان 1401/08/01 رجوع به آگهی
5720111 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد در 16 ردیف کاربری مسکونی - اداری - صنعتی - کشاورزی - دامداری - تجاری - خدماتی استان کردستان 1401/07/02 رجوع به آگهی
5690305 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد در 16 ردیف کاربری مسکونی - اداری - صنعتی - کشاورزی - دامداری - تجاری - خدماتی استان کردستان 1401/06/24 رجوع به آگهی
5617699 مزایده کاربری مسکونی و کارگاه چوب و کارخانه تولید پلی اتیلن - زمین - کارگاه تولید شروف یکبارمصرف فروش قسمتی از املاک مازاد در 18 ردیف استان کردستان، استان تهران 1401/06/02 رجوع به آگهی
5581255 مزایده فروش - کارگاه صنعتی به مساحت عرصه 1534 متر مربع و اعیانی 620 متر مربع - ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 1500 متر مربع و اعیانی 472 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی استان کردستان 1401/05/23 رجوع به آگهی
5578128 مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد در 18 ردیف استان کردستان 1401/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5