مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قسمتی از املاک مازاد خود 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/06/16 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از املاک مازاد خود 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش دستگاه های خودپرداز 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش قسمتی از املاک مازاد خود 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش دستگاه های خودپرداز مدل NCR 1399/04/25 رجوع به آگهی
مزایده املاک مازاد 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - زمین و مستحدثات با کاربری زراعی - زمین و سوله با کاربری صنعتی - کار... 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/03/18 رجوع به آگهی
ـ زمین و سوله، صنعتی ـ ساختمان، مسکونی ـ کارخانه، صنعتی ـ ساختمان، مسکونی ـ زمین و مستحدثات، مسکونی... 1399/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4