مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه های بازار 1399/06/30 1399/07/10
واگذاری غرفه های بازار 1399/06/24 1399/07/10
واگذاری غرفه های مستقر در بازار روسها، بازار ماهی فروشان و پاساژ 1399/06/02 1399/06/15
واگذاری غرفه های مستقر در بازار ، بازار ماهی فروشان و پاساژ 1399/05/27 1399/06/15
واگذاری احداث و بهره برداری از مجموعه بازی زوربینگ 1399/03/12 رجوع به آگهی
فروش تعداد چند اصله درخت 1399/03/10 1399/03/11
احداث و بهره برداری از مجموعه بازی 1399/03/06 رجوع به آگهی
بهره برداری غرفه های احداث شده روبروی پاساژ ـ بهره برداری از پارکینگ ـ احداث و بهره برداری از مجموعه... 1398/12/17 رجوع به آگهی
بهره برداری غرفه های احداث شده - بهره برداری از پارکینگ - احداث و بهره برداری از مجموعه بازی زوربینگ 1398/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری غرفه های احداث شده روبروی پاساژ - بهره برداری از پارکینگ - احداث و بهره برداری ا... 1398/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19