کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8129959 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/02
8104176 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/26 1403/04/02
8103872 مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی خیابان شهدا استان مازندران 1403/03/26 1403/04/02
8019754 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/05 1403/03/05
7986880 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی استان مازندران 1403/02/29 1403/03/05
7985385 مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی استان مازندران 1403/02/29 1403/03/05
7962595 مزایده مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی استان مازندران 1403/02/23 رجوع به آگهی
7958148 مزایده ساخت، بهره برداری و نگهداری و واگذاری مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی رویان استان مازندران 1403/02/23 1403/02/24
7921200 مزایده ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی استان مازندران 1403/02/16 1403/02/20
7855511 مزایده ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی استان مازندران 1403/01/28 1403/01/28
7839245 مزایده ساخت، بهره برداری و واگذاری کافی شاپ استان مازندران 1403/01/27 1403/01/27
7825564 مزایده ساخت، بهره برداری و واگذاری مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی استان مازندران 1403/01/21 1403/01/28
7825205 مزایده ساخت، بهره برداری و نگهداری و واگذاری مجموعه اقامتی و پذیرایی پارک جنگلی استان مازندران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7820730 مزایده ساخت، بهره برداری و واگذاری کافی شاپ استان مازندران 1403/01/20 1403/01/27
7819337 مزایده ساخت، بهره برداری و نگهداری و واگذاری کافی شاپ بصورت اجاره استان مازندران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7782852 مزایده 4 عنوان مزایده شامل: اجاره چهار باب مغازه استان مازندران 1402/12/24 1402/12/24
7760668 مزایده غرفه های تجاری :اجاره کافی شاپ طرح فانوس پارک- اجاره جگرکی پارک لاله- اجاره غرفه 29 بازار روسها استان مازندران 1402/12/17 رجوع به آگهی
7760642 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : اجاره تعداد یک باب مغازه - اجاره یک باب مغازه جگرکی - اجاره یک باب کافی شاپ ساحلی - اجاره یک باب کافی شاپ استان مازندران 1402/12/17 1402/12/24
7487045 مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی استان مازندران 1402/10/10 1402/10/09
7463008 مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرههای تبلیغاتی استان مازندران 1402/10/03 1402/10/09
صفحه 1 از 14