مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از پارکینگ بازار 1401/02/18 1401/02/17
مزایده اجاره : پارکینگ جنب بازار 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ بازار 1401/02/10 1401/02/17
مزایده بهره برداری از غرفه تجاری واقع در پارک 1401/01/31 1401/01/31
مزایده بهره برداری از غرفه تجاری 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه تجاری واقع در پارک 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرهای تبلیغاتی 1400/11/05 1400/11/16
مزایده واگذاری بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکرهای تبلیغاتی 1400/10/29 1400/11/16
مزایده بهره برداری از رستوران ساحلی جدید الاحداث 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/10/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از رستوران ساحلی جدیدالاحداث 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از زمین بازی اسکیت - بهره برداری از کافی شاپ 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده - بهره برداری از زمین بازی اسکیت - بهره برداری از کافی شاپ 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی 1400/05/14 1400/06/06
مزایده فروش قطعه زمین به مساحت حدود 51 مترمربع 1399/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1399/12/04 رجوع به آگهی
مزایده عمومی غرفه های سطح شهر 1399/11/23 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه -بهره برداری از کانکس و ... 1399/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11