مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ماهانه واحدهای تجاری - اداری و... 1395/04/21 1395/04/27
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از تالار -سالن شماره یک مجموعه ورزشی و... 1395/04/14 1395/04/27
مزایده اجاره محدوده فضای تابلوی تبلیغاتی 1394/12/12 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از بوفه فرهنگسرا 1394/09/16 1394/09/22
مزایده بهره برداری از بوفه - بهره برداری از محل استقرار یک دستگاه تلویزیون شهری 1394/09/09 1394/09/22
مزایده اجاره ماهیانه کافی نت- بهره برداری از سالن اجتماعات و... 1394/09/09 1394/09/15
مزایده فروش انواع کمد بایگانی . دو در . میز تحریر و کار و.. 1394/09/08 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از مجموعه اداری - فروش اموال اسقاط مازاد 1394/09/08 1394/09/14
مزایده اجاره ماهیانه کافی نت- بهره برداری از سالن اجتماعات و... 1394/09/03 1394/09/15
مزایده بهره برداری از مجموعه اداری - فروش اموال اسقاط مازاد 1394/09/02 1394/09/14
مزایده واگذاری بهره برداری از سالن اجتماعات فرهنگسرا 1394/08/23 1394/08/26
مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه 1394/08/19 1394/08/23
مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه 1394/08/18 1394/08/18
مزایده واگذاری بهره برداری از سالن اجتماعات 1394/08/16 1394/08/26
مزایده واگذاری 70 متر مربع زمین در بوستان مادر برای تجهیز ورزش ترامپولین 1394/08/11 1394/08/16
مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه 1394/08/10 1394/08/18
مزایده واگذاری 70 متر مربع زمین در بوستان 1394/08/04 1394/08/16
مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فروش اموال اسقاط 1394/07/26 1394/07/28
مزایده فروش انواع کمد بایگانی - دو در - میز تحریر و کار - فایلهای 2 . 4 و 6 کشویی و.. 1394/07/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط 1394/07/19 1394/07/28
صفحه 1 از 10