کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
931631 مزایده اجاره ماهانه واحدهای تجاری - اداری و... استان اصفهان 1395/04/21 1395/04/27
928861 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از تالار -سالن شماره یک مجموعه ورزشی و... استان اصفهان 1395/04/14 1395/04/27
881216 مزایده اجاره محدوده فضای تابلوی تبلیغاتی استان اصفهان 1394/12/12 رجوع به آگهی
844356 مزایده بهره برداری از بوفه فرهنگسرا استان اصفهان 1394/09/16 1394/09/22
841931 مزایده بهره برداری از بوفه - بهره برداری از محل استقرار یک دستگاه تلویزیون شهری استان اصفهان 1394/09/09 1394/09/22
841901 مزایده اجاره ماهیانه کافی نت- بهره برداری از سالن اجتماعات و... استان اصفهان 1394/09/09 1394/09/15
841620 مزایده فروش انواع کمد بایگانی . دو در . میز تحریر و کار و.. استان اصفهان 1394/09/08 رجوع به آگهی
841365 مزایده بهره برداری از مجموعه اداری - فروش اموال اسقاط مازاد استان اصفهان 1394/09/08 1394/09/14
839663 مزایده اجاره ماهیانه کافی نت- بهره برداری از سالن اجتماعات و... استان اصفهان 1394/09/03 1394/09/15
839025 مزایده بهره برداری از مجموعه اداری - فروش اموال اسقاط مازاد استان اصفهان 1394/09/02 1394/09/14
835264 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن اجتماعات فرهنگسرا استان اصفهان 1394/08/23 1394/08/26
834075 مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه استان اصفهان 1394/08/19 1394/08/23
833464 مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه استان اصفهان 1394/08/18 1394/08/18
832617 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن اجتماعات استان اصفهان 1394/08/16 1394/08/26
830864 مزایده واگذاری 70 متر مربع زمین در بوستان مادر برای تجهیز ورزش ترامپولین استان اصفهان 1394/08/11 1394/08/16
830469 مزایده اجاره بهره برداری از سالن شماره 2 ورزشگاه استان اصفهان 1394/08/10 1394/08/18
827997 مزایده واگذاری 70 متر مربع زمین در بوستان استان اصفهان 1394/08/04 1394/08/16
825595 مزایده اجاره ماهانه واحدهای اداری - تجاری - فروش اموال اسقاط استان اصفهان 1394/07/26 1394/07/28
824175 مزایده فروش انواع کمد بایگانی - دو در - میز تحریر و کار - فایلهای 2 . 4 و 6 کشویی و.. استان اصفهان 1394/07/22 رجوع به آگهی
822758 مزایده فروش اموال اسقاط استان اصفهان 1394/07/19 1394/07/28
صفحه 1 از 10