کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7795785 مزایده اجاره فضای کافی شاپ استان قم 1403/01/07 رجوع به آگهی
7307168 مزایده اجاره بوفه 1 به متراژ 30/4* 60/3 متر مربع استان قم 1402/08/24 رجوع به آگهی
5416830 مزایده اجاره غرفه استان قم 1401/04/07 رجوع به آگهی
4937761 مزایده فروش تراورس های فرسوده و مستعمل و ضایعات چوبی ایستگاه استان قم 1400/12/09 رجوع به آگهی
4808807 مزایده اجاره فضا به منظور فروش بلیط در ایستگاه استان قم 1400/11/12 رجوع به آگهی
4727673 مزایده اجاره فضا و بهره برداری جهت استقرار دستگاه تست سلامت به متراژ 4 مترمربع استان قم 1400/10/26 رجوع به آگهی
4524355 مزایده فروش تراورس های چوبی درجه ۳ و ۴ و هیزمی استان قم 1400/09/03 رجوع به آگهی
4520438 مزایده فروش تراورس های درجه ۳ و ۴ و هیزمی استان قم 1400/09/01 1400/09/11
4514505 مزایده فروش تراورس های درجه ۳ و ۴ و هیزمی استان قم 1400/08/30 1400/09/11
4400969 مزایده فروش تراورس های چوبی درجه 3 و 4 و هیزمی استان قم 1400/07/26 رجوع به آگهی
4399969 مزایده فروش تراورس درجه ۳ و ۴ و هیزمی استان قم 1400/07/26 1400/08/05
4395398 مزایده فروش تراورس درجه ۳ و ۴ و هیزمی استان قم 1400/07/25 1400/08/05
4345649 مزایده فروش سرشاخه و تنه درختان استان قم 1400/07/03 رجوع به آگهی
4077966 مزایده اجاره فضا و بهره برداری از سالن چند منظوره استان قم 1400/04/12 رجوع به آگهی
4032128 مزایده اجاره فضا و بهره برداری از سالن چند منظوره استان قم 1400/04/02 1400/04/12
3895239 مزایده اجاره یک باب غرفه استان قم 1400/03/01 رجوع به آگهی
3895238 مزایده اجاره بوفه استان قم 1400/03/01 رجوع به آگهی
3895199 مزایده اجاره و بهره برداری از فضا به متراژ 6 مترمربع جهت استقرار چرخ های حمل بار مسافر استان قم 1400/03/01 رجوع به آگهی
3895198 مزایده اجاره فضا به متراژ ۴ مترمربع سالن ایستگاه استقرار وسایل اسباب بازی استان قم 1400/03/01 رجوع به آگهی
3895196 مزایده اجاره و بهره برداری از فضای صندوق امانات استان قم 1400/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4