مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات و اموال اسقاطی خود 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری موقت از مجموعه های ورزشی خود 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری موقت از مجموعه های ورزشی خود 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری موقت از مجموعه های ورزشی 1398/11/12 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در بازسازی، تجهیز و بهره برداری مجموعه های ورزشی 1398/11/12 رجوع به آگهی
واگذاری مراکز ماساژ مجموعه های ورزشی 1398/11/07 رجوع به آگهی
بهره برداری موقت از مراکز اجاره ای خود به شرح ذیل: - محل اجاره بوفه - خانه بازی کودک - پارکینگ -... 1398/11/07 رجوع به آگهی
فراخوان دعوت به مشارکت در بازسازی، تجهیز و بهره برداری مجموعه های ورزشی 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نگهداشت و راهبری استخر، تاسیسات و تجهیزات ورزشی 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری موقت از مجموعه های ورزشی به صورت اجاره 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11