مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک باب سوله 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از ساختمان اداری 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان در دوطبقه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد ساختمان 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان در دو طبقه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان انسکتاریوم 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از ساختمان اداری 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از ساختمان اداری 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 2 باب ساختمان سرایداری و ساختمان 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سوله 1400/12/24 1401/01/17
مزایده ساختمان / نوع کاربری : انباری / مساحت عرصه : 520 مترمربع 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری اداری 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو باب ساختمان ـ فروش یک باب انبار سوله 1400/12/23 1401/01/17
مزایده اجاره بخشی از ساختمان اداری 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب سوله 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو باب ساختمان سرایداری و ساختمان 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان سالن جلسات 1400/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6