مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان مراکز سلامت 1399/05/13 1399/05/26
استعلام اجاره محل اتاق پزشک تزریقات و پانسمان مراکز 1399/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری محل جهت اتاق پزشک و واحد تزریقات و پانسمان پایگاه سلامت 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری اتاق پزشک - واحد تزریقات و پانسمان 1398/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مراکز سلامت 1398/03/09 1398/03/13
اتاق پزشک مراکز سلامت 1398/03/09 1398/03/13
واگذاری واحدهای زیر به صورت اجاره بهای ماهیانه به صورت مزایده عمومی از طریق متقاضیان حقوقی ( واگذار... 1398/03/08 رجوع به آگهی
اجاره محل مرکز سلامت به همراه امتیازات بهره برداری از آن 1397/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه 1397/09/14 1397/09/18
صفحه 1 از 4