مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مغازه های تجاری 1399/07/01 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین مسکونی متراژ 166/5 1399/06/27 رجوع به آگهی
اجاره واحدهای تجاری 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک مسکونی ـ شماره پلاک ثبتی: 11/2686 متراژ: 234 مترمربع 1399/04/03 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین مسکونی 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش5 پلاک مسکونی و یک پلاک مسکونی 1399/03/11 رجوع به آگهی
فروش 11 پلاک مسکونی و یک پلاک مسکونی 1399/02/23 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی شماره 2686/ 11 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره مغازه های متعلق به شهرداری 1398/02/31 رجوع به آگهی
اجاره مغازه های متعلق به شهرداری 1398/01/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5