مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل جهت فروش پاکت و کارتن های پستی 1399/03/01 1399/03/25
خیابان 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات و متعلقات مربوطه 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات و متعلقات مربوطه 1398/07/18 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات و ... 1398/06/17 رجوع به آگهی
فروش ضایعات آهن آلات و متعلقات مربوطه 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش اموال و اثاثیه اسقاطی 1396/12/19 1396/12/25
فروش اموال و اثاثیه اسقاطی 1396/11/17 1396/11/24
فروش تعدادی اموال و اثاثیه اسقاط شامل سیستم رایانه شامل کیس - مانیتور - کیبورد - اسکنر - انواع گوشی 1395/02/13 1395/02/20
صفحه 1 از 3