مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی دستگاه خودپرداز کارکرده روایس 1399/02/30 رجوع به آگهی
یک دستگاه خودپرداز کارکرده 1399/02/10 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خوپرداز 1398/12/26 رجوع به آگهی
فروش اموال دست دوم به تعداد 327 فقره 1398/10/07 رجوع به آگهی
فروش کلیه اموال اسقاطی با وضع موجود 1398/09/19 1398/09/24
فروش تجهیزات اداری و بانکی به تعداد 327 فقره 1398/09/12 رجوع به آگهی
فروش کلیه اموال اسقاطی با وضع موجود 1398/09/12 1398/09/24
تجهیزات اداری و بانکی به تعداد 327 فقره به شرح لیست پیوست 1398/08/12 رجوع به آگهی
تجهیزات اداری و بانکی به تعداد 327 فقره 1398/07/15 رجوع به آگهی
فروش دستگاه خودپرداز کارکرده راویس 1397/11/08 1397/11/23
صفحه 1 از 3