مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو قابل شماره گذاری 1399/06/31 1399/07/12
فروش تعداد 16 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری(16 دستگاه موسو) 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو فرسوده و غیر قابل شماره گذاری 1399/03/25 1399/04/07
فروش تعداد 11 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری 1399/03/25 1399/04/07
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده 1399/02/14 1399/02/21
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره محل بوفه ها 1398/11/16 1398/11/24
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی قابل شماره گذاری 1398/11/05 1398/11/15
اجاره محل بوفه های معاونت فرهنگی و دانشجویی خود 1398/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8