کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8054294 مزایده فروش یک دستگاه ups 300 kva استان کرمانشاه 1403/03/13 1403/03/21
7490171 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند قابل شماره گذاری استان کرمانشاه 1402/10/11 1402/10/30
7281632 مزایده فروش 6 باب واحد تجاری خدماتی استان کرمانشاه 1402/08/17 1402/08/24
6918372 مزایده اجاره فضای حیوانات آزمایشگاهی استان کرمانشاه 1402/05/26 1402/06/08
6614515 مزایده اجاره محل بوفه ای معاونت فرهنگی و دانشجویی استان کرمانشاه 1402/03/11 1402/03/20
6528670 مزایده ضایعات آلومینیوم استان کرمانشاه 1402/02/19 رجوع به آگهی
6528644 مزایده فروش ضایعات سرب استان کرمانشاه 1402/02/19 رجوع به آگهی
6460692 مزایده ضایعات سرب استان کرمانشاه 1402/01/29 رجوع به آگهی
6459878 مزایده ضایعات آلومینیوم استان کرمانشاه 1402/01/29 رجوع به آگهی
6459875 مزایده ضایعات آهن استان کرمانشاه 1402/01/29 رجوع به آگهی
6355834 مزایده فروش ضایعات آهن وآلومینیوم وسرب وپلاستیک استان کرمانشاه 1401/12/11 رجوع به آگهی
6128991 مزایده واگذاری مکانهای بوفه وکافی شاپ مجتمع بصورت اجاره استان کرمانشاه 1401/10/19 رجوع به آگهی
5487808 مزایده فروش 19 دستگاه موتور سیکلت فرسوده و غیر قابل شماره گذاری متعلق به دانشگاه استان کرمانشاه، استان تهران 1401/04/25 1401/04/30
5019632 مزایده فروش 6 باب واحد تجاری خدماتی دانشگاه استان کرمانشاه، استان تهران 1400/12/28 1400/01/25
4914468 مزایده فروش موتور سیکلت فرسوده و غیر قابل شماره گذاری استان کرمانشاه 1400/12/03 رجوع به آگهی
4241174 مزایده فروش 6 باب واحد تجاری استان کرمانشاه 1400/06/06 1400/06/09
3911007 مزایده فروش واحد تجاری با کاربری خدماتی استان کرمانشاه 1400/03/06 رجوع به آگهی
3631029 مزایده فروش 6 باب واحد تجاری خدماتی استان کرمانشاه، استان تهران 1399/11/23 1399/12/09
3573375 مزایده فروش شش باب واحد تجاری خدماتی خود استان کرمانشاه، استان تهران 1399/11/05 1399/11/18
3378529 مزایده واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان استان کرمانشاه 1399/08/25 1399/09/01
صفحه 1 از 5