کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187065 مزایده ضایعات نخاله غیر تولیدی استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8178566 مزایده 15 عنوان مزایده شامل : فروش ورق ضایعاتی برشکاری شده - ورق ضایعاتی نوع C - ضایعات فلزی تولید(حلقه چشمی،کنگره ای و تسمه) - ضایعات ورق سر و ته کویل - لفاف کویل،لفاف شیت و سقف ضایعاتی -... استان تهران 1403/04/13 رجوع به آگهی
8136437 مزایده فروش شامل 21 مورد ورق ضایعاتی نوع B- ورق ضایعاتی نوع C- ضایعات فلزی تولید حلقه چشمی، کنگره ای و تسمه - ضایعات ورق سر و ته گویل - لفاف کویل، لفاف شیت و سقف ضایعاتی - چوب ضایعاتی - دستکش ضایعاتی... استان تهران 1403/04/03 رجوع به آگهی
8085805 مزایده فروش ورق ضایعاتی برشکاری شده - ضایعات فلزی تولید - ضایعات ورق سر و ته کویل - لفاف کویل لفاف شیت و سقف ضایعاتی - اسکرپ صنعتی - پلیت ضایعاتی - مخزن 1000 لیتری پلی اتیلن حفاظ داری ضایعاتی استان تهران 1403/03/21 رجوع به آگهی
8066214 مزایده سیم بکسل ضایعاتی - اقلام ضایعاتی شیلنگ تفلون سطل و... استان تهران 1403/03/17 رجوع به آگهی
8044761 مزایده 4 دیف مزایده شامل : اقلام ضایعاتی آشپزخانه دیگ ، سیخ ، ظرف سلف / بخار پز / یخ ساز ضایعاتی / کباب زن و کباب پز ضایعاتی استان تهران 1403/03/10 رجوع به آگهی
8035358 مزایده 18 عنوان شامل: ورق ضایعاتی برشکاری شده - ورق ضایعاتی نوع B - ورق ضایعاتی نوع C - ضایعات فلزی تولید (حلقه چشمی، کنگره ای و تسمه) استان تهران 1403/03/08 رجوع به آگهی
7973718 مزایده 2 عنوان شامل: ورق ضایعاتی برشکاری شده - ضایعات فلزی ذوبی پرس شده (بیلینگ) استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7970294 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شرکت استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7929634 مزایده فروش ورق ضایعاتی - ضایعاتی فنری تولیدی- ضایعات ورق سرو ته کویل -لفاف کویل - لفاف شبت و سقف ضایعاتی - اسکرپ صنعتی - پلیت ضایعاتی استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7896060 مزایده ضایعات فلزی ذوبی پرس شده استان تهران 1403/02/09 1403/02/10
7880703 مزایده 19 عنوان شامل: ورق ضایعاتی نوع B - ورق ضایعاتی نوع C - ضایعاتی فلزی تولید (حلقه چشمی، کنگره ای و تسمه) و.. استان تهران 1403/02/04 1403/02/08
7823182 مزایده 12 عنوان شامل: ورق ضایعاتی نوع B - ورق ضایعاتی نوع C - ضایعات فلزی (تولید حلقه چشمی، کنگره ای و تسمه) و.. استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7818268 مزایده دو دستگاه پرس هیدرولیک کار کرده 800 تن استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7760253 مزایده فروش اسکرپ صنعتی- پلیت ضایعاتی- ورق ضایعاتی استان تهران 1402/12/17 رجوع به آگهی
7741829 مزایده فروش ضایعات فلزی ذوبی-ضایعات فلزی ذوبی پرس شده - دستکش ضایعاتی- اسکرپ صنعتی -پلیت ضایعاتی -ورق ضایعاتی- سیم بکسل ضایعاتی - بشکه ضایعاتی استان تهران 1402/12/13 1402/12/14
7703594 مزایده فروش ضایعات ورق سر و ته کویل- چوب ضایعاتی- دستکش ضایعاتی- اسکرپ صنعتی - پلیت ضایعاتی- سیم بکسل ضایعاتی - اقلام ضایعاتی و... استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7683793 مزایده 19 ردیف مزایده شامل : ورق ضایعاتی نوع B / ورق ضایعاتی نوع C / ضایعات فلزی تولید حلقه ،چشمی، کنگره ای و تسمه / ضایعات ورق سر و ته کویل / لفاف کویل ، لفاف شیت و سقف ضایعاتی / چوب ضایعاتی / دستکش... استان تهران 1402/11/30 1402/12/01
7679165 مزایده اقلام ضایعاتی شرکت استان تهران 1402/11/29 رجوع به آگهی
7651048 مزایده فروش ضایعات ورق سر و ته کویل - چوب ضایعاتی استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8