مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک واحد تجاری 1399/07/01 رجوع به آگهی
5 راس گوساله گوشتی 1399/06/17 رجوع به آگهی
- اجاره درمانگاه فرهنگیان با کلیه تجهیزات و لوازم موجود در درمانگاه 1399/05/16 رجوع به آگهی
5 راس گوساله گوشتی 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه فرهنگیان 1399/05/06 رجوع به آگهی
اجاره 4 واحد تجاری 1399/04/14 رجوع به آگهی
- میز و نیمکت دانش آموزی، کمد بایگانی، میز معلم در و پنجره و پروفیل ساختمانی اسقاطی - 1399/04/04 رجوع به آگهی
اجاره آموزشگاه 1399/03/18 رجوع به آگهی
- اجاره ۶ واحد تجاری 1399/03/07 رجوع به آگهی
اجاره آموزشگاه 1399/02/30 1399/03/11
صفحه 1 از 6