کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8095139 مزایده فروش 17دستگاه خودپرداز مدل NCR-P86M استان مرکزی 1403/03/23 1403/03/24
7963088 مزایده فروش 14دستگاه خودپرداز مدل NCR-P86M - فروش 14دستگاه خودپرداز مدل NCR-P86M استان مرکزی 1403/02/24 1403/02/24
7112469 مزایده فروش 14دستگاه خودپرداز مدل -86 استان مرکزی 1402/07/09 رجوع به آگهی
6757980 مزایده فروش 14دستگاه خودپرداز استان مرکزی 1402/04/13 رجوع به آگهی
6198526 مزایده فروش 14دستگاه خودپرداز استان مرکزی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6053743 مزایده فروش 14دستگاه خودپرداز استان مرکزی 1401/09/26 رجوع به آگهی
5842647 مزایده فروش باطری استان مرکزی 1401/08/01 1401/08/15
5199239 مزایده محل کارخانه و ماشین آلات با کاربری صنعتی - مغازه با کاربری تجاری - ساختمان با کاربری زراعی - زمین با کاربری اداری مسکونی استان مرکزی 1401/02/22 رجوع به آگهی
4890636 مزایده فروش 12 دستگاه خودپرداز ncr مدل 5886 استان مرکزی 1400/11/28 رجوع به آگهی
4865484 مزایده تعدادی از اموال مازاد استان مرکزی، استان تهران 1400/11/20 رجوع به آگهی
4481094 مزایده فروش 122 سلول انواع باطری یو پی اس استان مرکزی 1400/08/18 رجوع به آگهی
4454292 مزایده فروش املاک مازاد خود - با کاربری مسکونی ، اداری - با کاربری تجاری، خدماتی - با کاربری صنعتی ، دامداری ،کشاورزی استان مرکزی 1400/08/12 1400/08/19
4447296 مزایده ساختمان با کاربری آموزشی - محل کارخانه و ماشین آلات با کاربری صنعتی - مغازه با کاربری تجاری - زمین و مستحدثات با کاربری زراعی - ساختمان با کاربری تجاری استان مرکزی 1400/08/10 رجوع به آگهی
4345647 مزایده فروش ساختمان با کاربری اموزشی - زمین و مستحدثات با کاربری زراعی - ساختمان با کاربری تجاری استان مرکزی 1400/07/03 رجوع به آگهی
4247174 مزایده فروش ۱۹۷ سلول باطری های فرسوده استان مرکزی 1400/06/08 رجوع به آگهی
3789966 مزایده فروش کاغذ باطله استان مرکزی 1400/01/26 رجوع به آگهی
3728906 مزایده فروش 4 عدد صندوق نسوز بزرگ استان مرکزی 1399/12/20 رجوع به آگهی
3366435 مزایده ـ آپارتمان مسکونی ـ ساختمان آموزشی ـ ساختمان مسکونی ـ کارگاه صنعتی ـ زمین اداری ، مسکونی ـ ساختمان زراعی ـ ساختمان تجاری استان مرکزی 1399/08/19 رجوع به آگهی
3288217 مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - زمین با کاربری مسکونی - کارگاه با کاربری صنعتی - زمین با کاربری اداری مسکونی - ساختمان با کاربری زراعی - ساختمان با کاربری آموزشی - مغازه با کاربری تجاری - ساخت... استان مرکزی 1399/07/20 رجوع به آگهی
3284497 مزایده فروش 5 تن کاغذ باطله استان مرکزی 1399/07/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4