کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8117753 مزایده فروش 7 قطعه زمین استان گیلان 1403/03/29 1403/04/07
8110277 مزایده فروش 7 قطعه زمین : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 240 استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110275 مزایده فروش 7 قطعه زمین بر اساس نظریه کارشناسی شهرداری رضوانشهرنوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110271 مزایده فروش 7 قطعه زمین : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 288/95 استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110267 مزایده فروش 7 قطعه زمین بر اساس نظریه کارشناسی شهرداری رضوانشهر نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110265 مزایده فروش 7 قطعه زمین بر اساس نظریه کارشناسی شهرداری رضوانشهر استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110261 مزایده فروش 7 قطعه زمین بر اساس نظریه کارشناسی شهرداری رضوانشهر استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
8110259 مزایده فروش 7 قطعه زمین بر اساس نظریه کارشناسی شهرداری رضوانشهر استان گیلان 1403/03/27 1403/04/07
7886406 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7618781 مزایده زمین های تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7537348 مزایده فروش 7 باب مغازه با سند مالکیت استان گیلان 1402/10/23 1402/10/30
7531899 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان گیلان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7482982 مزایده زمین کاربری تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/10/09 رجوع به آگهی
7386497 مزایده جذب سرمایه گذار جهت ساخت، تجهیز و مدیریت مجتمع تفریحی ورزشی ساحلی استان گیلان 1402/09/08 1402/09/14
7382532 مزایده جذب سرمایه گذار ساخت، تجهیز و مدیریت مجتمع تفریحی ورزشی ساحلی استان اصفهان 1402/09/07 1402/09/14
7364038 مزایده فروش املاک و مستغلات استان گیلان 1402/09/02 1402/09/05
7307835 مزایده فروش املاک و مستغلات استان گیلان 1402/08/24 1402/09/05
7307177 مزایده زمین با کاربری : تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7215422 مزایده فروش 7 باب مغازه با سند مالکیت استان گیلان 1402/07/29 1402/08/06
7210726 مزایده مغازه تجاری استان گیلان 1402/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9