کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7746675 مزایده واگذاری مزارعه کاری محصول گوجه فرنگی استان خراسان رضوی 1402/12/14 1402/12/10
7730167 مزایده واگذاری مزارعه کاری محصول گوجه فرنگی در حدود 10 هکتار از اراضی استان خراسان رضوی 1402/12/09 1402/12/10
7689268 مزایده مزارعه کاری محصول گوجه فرنگی در حدود 10 هکتار استان خراسان رضوی 1402/12/01 1402/12/07
6963192 مزایده فروش محصول گلابی استان خراسان رضوی 1402/06/05 رجوع به آگهی
6963175 مزایده فروش محصول گلابی درگزی استان خراسان رضوی 1402/06/05 رجوع به آگهی
6941742 مزایده فروش مقدار حدود 100 تن محصول گلابی درگزی پاریز استان خراسان رضوی 1402/06/01 رجوع به آگهی
6941741 مزایده فروش مقدار حدود 700 تن محصول گلابی درگزی استان خراسان رضوی 1402/06/01 رجوع به آگهی
6860245 مزایده فروش مقدار حدود 1000 تن محصول گلابی استان خراسان رضوی 1402/05/10 رجوع به آگهی
6843146 مزایده فروش محصول گلابی استان خراسان رضوی 1402/05/04 رجوع به آگهی
6806446 مزایده فروش محصول گلابی استان خراسان رضوی 1402/04/26 رجوع به آگهی
6787769 مزایده فروش مقدار حدود 1000 تن محصول گلابی درگزی استان خراسان رضوی 1402/04/21 رجوع به آگهی
6751489 مزایده فروش مقدار حدود 60 تن محصول گلابی استان خراسان رضوی 1402/04/12 رجوع به آگهی
6730644 مزایده فروش مقدار حدود 60 تن محصول گلابی اسپادانا استان خراسان رضوی 1402/04/06 رجوع به آگهی
6215903 مزایده فروش چوب درختان سیب و آلو استان خراسان رضوی 1401/11/06 رجوع به آگهی
6149302 مزایده فروش چوب درختان سیب و آلو استان خراسان رضوی 1401/10/26 رجوع به آگهی
6118106 مزایده مقدار 300 تن محصول گلابی درگزی استان خراسان رضوی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6118104 مزایده فروش چوب درختان سیب و آلو استان خراسان رضوی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6118099 مزایده فروش محصول سیب زمینی استان خراسان رضوی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6098602 مزایده فروش چوب درختان سیب و آلو استان خراسان رضوی 1401/10/11 رجوع به آگهی
6098472 مزایده فروش گلابی استان خراسان رضوی 1401/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5