کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8165402 مزایده احاله مدیریت طرح تلفیقی مدیریت منابع طبیعی در مناطق شمال شرق شهرستان گنبد استان گلستان 1403/04/11 1403/04/13
8151911 مزایده طرح تلفیقی مدیریت منابع طبیعی استان گلستان 1403/04/07 1403/04/17
8150478 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی استان گلستان 1403/04/06 1403/04/07
8144481 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی آق سو به مساحت 48 هکتار (تجدید مزایده ) استان گلستان 1403/04/04 1403/04/07
8144096 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی استان گلستان 1403/04/04 1403/04/07
8117602 مزایده واگذاری احاله مدیریت اجرای پروژه زراعت چوب گوزنی تپه 60 (هکتار) استان گلستان 1403/03/29 1403/03/31
8112882 مزایده واگذاری احاله مدیریت اجرای پروژه زراعت چوب گوزنی تپه 60 (هکتار) استان گلستان 1403/03/27 1403/03/31
8061587 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی به مساحت 48 هکتار استان گلستان 1403/03/16 1403/03/17
8056148 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی آق سو به مساحت 48 کلاله هکتار استان گلستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8050815 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری 405 مدل 1387 - دو دستگاه وانت دو کابین فوتون مدل 1397 - یک دستگاه وانت دو کابین کاپرا مدل 1390 - یک دستگاه وانت دو کابین پیکاپ مدل 1394- یک دستگاه وانت دو کابین ریچ مد... استان گلستان 1403/03/12 1403/03/13
8044418 مزایده فروش وانت دو کابین کاپرا مدل 1390به شماره انتظامی ( 59 - 236 الف 13) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044417 مزایده فروش وانت دو کابین پیکاپ مدل 1394به شماره انتظامی ( 59 - 587 الف 13) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044416 مزایده فروش وانت دو کابین ریچ مدل 1393به شماره انتظامی ( 59 - 853 الف 11) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044415 مزایده فروش وانت دو کابین فوتون مدل 1397به شماره انتظامی ( 59 - 325الف 11) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044414 مزایده فروش وانت دو کابین فوتون مدل 1397به شماره انتظامی ( 59 - 761الف 11) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044413 مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387 به شماره انتظامی ( 59 - 693الف 12 ) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044412 مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1388به شماره انتظامی ( 59 - 696الف 12 ) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8044411 مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387 به شماره انتظامی ( 59 - 694 الف 12 ) استان گلستان 1403/03/10 1403/03/13
8043551 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو سواری 405 مدل 1387 - دو دستگاه وانت دو کابین فوتون مدل 1397 - یک دستگاه وانت دو کابین کاپرا مدل 1390 - یک دستگاه وانت دو کابین پیکاپ مدل 1394- یک دستگاه وانت دو کابین ریچ مد... استان گلستان 1403/03/09 1403/03/13
8021545 مزایده احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی استان گلستان 1403/03/05 1403/03/06
صفحه 1 از 20