کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
996760 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی استان همدان 1395/10/01 1395/10/11
981750 مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل تاور کرین استان همدان 1395/08/23 1395/09/03
826703 مزایده فروش ماشین آلات موجود در واحد خدمات ماشین آلات سازمان عمران استان همدان 1394/07/29 1394/08/09
826692 مزایده فروش آهن آلات موجود در کارخانه آسفالت استان همدان 1394/07/29 1394/08/09
806333 مزایده فروش آهن آلات مازاد استان البرز، استان همدان 1394/06/07 1394/06/17
655169 مزایده اجاره ماهانه تابلو تبلیغاتی استان همدان 1393/05/30 1393/06/09
645388 مزایده فروش آهن آلات موجود در کارخانه آسفالت استان همدان 1393/05/04 1393/05/14
618379 مزایده فروش 50 تن از آهن آلات موجود در کارگاه استان همدان 1393/03/05 1393/03/17
607876 مزایده فروش یک دستگاه پلاتر (آسفالت تراش) - فروش 50 تن از آهن آلات استان همدان 1393/02/15 1393/02/25
589289 مزایده فروش یک دستگاه پله برقی استان همدان 1392/12/15 1392/12/25
573214 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی استان همدان 1392/11/06 1392/11/10
572182 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی موجود در کارخانه استان همدان 1392/11/03 1392/11/12
571102 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی موجود در کارخانه آسفالت استان همدان 1392/10/30 1392/11/10
553278 مزایده فروش یک دستگاه پلاتر (آسفالت تراش) ساخت شرکت دایناپک آلمان PL2000S استان همدان 1392/09/07 1392/09/16
550650 مزایده فروش آهن آلات موجود در کارگاه استان همدان 1392/08/30 1392/09/09
492143 مزایده واگذاری کلیه دستگاه های تولید بتن بصورت اجاره ماهانه استان همدان 1392/02/30 1392/03/07
480430 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان استان همدان 1392/02/02 1392/02/10
480374 مزایده اجاره ماهانه کلیه دستگاههای تولید بتن استان همدان 1392/02/02 1392/02/10
480353 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان استان همدان 1392/02/02 1392/02/19
475181 مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان استان همدان 1392/01/19 1392/01/27
صفحه 1 از 3