کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8191490 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191459 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191456 مزایده اجاره غرفه شماره 3 طبقه همکف به متراژ 32.86 استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191455 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191454 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191452 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191451 مزایده اجاره غرفه شماره 7 طبقه همکف به متراژ 16.05 مترمربع استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191450 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191447 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191446 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191445 مزایده اجاره غرفه شماره 4 طبقه اول به متراژ 54.39 مترمربع استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191443 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191442 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8191441 مزایده اجاره 14 باب غرفه کسب و کار استان همدان 1403/04/17 1403/04/20
8186771 مزایده اجاره مجموعه سوارکاری کودکان پردیسان استان همدان 1403/04/16 1403/04/20
8183457 مزایده فروش زمین مسکونی استان همدان 1403/04/14 1403/04/19
8046952 مزایده 2قطعه ملک مسکونی بلوار سردار سلیمانی پشت دادگستری استان همدان 1403/03/10 1403/03/22
8046946 مزایده 2قطعه ملک مسکونی بلوار سردار سلیمانی پشت دادگستری استان همدان 1403/03/10 1403/03/22
8045416 مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی استان همدان 1403/03/10 1403/03/22
7964844 مزایده اجاره مغازه بلوار فرودگاه استان همدان 1403/02/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26