مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دوقطعه زمین مسکونی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دوقطعه زمین مسکونی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی املاک 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واحد تجاری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی املاک 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مسکونی - یک باب مغازه تجاری 1401/02/06 1401/02/18
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری 1401/01/25 1400/12/25
مزایده واگذاری زمین مسکونی - یک باب مغازه تجاری 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحد زمین تجاری 1400/12/23 1400/12/26
مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری 1400/12/23 1400/12/25
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین مسکونی- مغازه تجاری 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری - مساحت 218/54 - 295/78 مترمربع 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی املاک 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش سرقفلی املاک 1400/12/16 1400/12/14
مزایده فروش - زمین مسکونی به مساحت 250 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 250 متر مربع - مغازه صنعتی به مساحت عرصه 40 متر مربع و اعیانی 51 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش - زمین تجاری به مساحت 295/78 متر مربع - زمین تجاری به مساحت 218/54 متر مربع 1400/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14