کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5949445 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل 7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی (بار فروشی؛ میوه و تره بار) استان کرمانشاه 1401/08/24 1401/08/24
5925219 مزایده فروش املاک و مستغلات شامل 7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی (بار فروشی؛ میوه و تره بار) استان کرمانشاه 1401/08/17 1401/08/24
5922218 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان کرمانشاه 1401/08/16 رجوع به آگهی
5805741 مزایده 7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی به مساحت 76/6 - 79/3 - 80/5 مترمربع و.. استان تهران، استان کرمانشاه 1401/07/25 1401/07/26
5773329 مزایده فروش املاک و مستغلات -7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی (بار فروشی ؛ میوه و تره بار) استان تهران، استان کرمانشاه 1401/07/18 1401/07/18
5771366 مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری : تجاری استان کرمانشاه 1401/07/18 رجوع به آگهی
5693887 مزایده فروش ضایعات فلزی، لاستیکی، پلاستیکی استان تهران، استان کرمانشاه 1401/06/27 1401/07/09
5687112 مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار خود را (7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی استان کرمانشاه 1401/06/23 1401/06/28
5676316 مزایده فروش ضایعات فلزی , لاستیکی , پلاستیکی استان کرمانشاه 1401/06/20 رجوع به آگهی
5672485 مزایده فروش ضایعات فلزی، لاستیکی، پلاستیکی و... بصورت یکجا استان کرمانشاه 1401/06/19 1401/07/09
5668881 مزایده تجاری / سطح کل زمین : 82/5 استان کرمانشاه 1401/06/17 رجوع به آگهی
5665302 مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار خود را (7 قطعه زمین با کاربری عمده فروشی استان کرمانشاه 1401/06/16 رجوع به آگهی
5638078 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان تهران، استان کرمانشاه 1401/06/08 1401/06/17
5618682 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان کرمانشاه 1401/06/02 رجوع به آگهی
5617383 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان تهران، استان کرمانشاه 1401/06/02 1401/06/17
5555179 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان تهران، استان کرمانشاه 1401/05/12 1401/05/18
5525369 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان کرمانشاه 1401/05/06 رجوع به آگهی
5523391 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان تهران، استان کرمانشاه 1401/05/05 1401/05/18
5438311 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی استان کرمانشاه 1401/04/14 1401/04/18
5416900 مزایده اجاره جایگاه های تبلیغاتی سطح شهر استان کرمانشاه 1401/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8