مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ضایعات فلزی، لاستیکی، پلاستیکی 1401/03/01 1401/03/04
مزایده فروش ضایعات فلزی، لاستیکی، پلاستیکی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات مساحت 89.20 مترمربع 1400/11/09 1400/11/13
مزایده فروش املاک و مستغلات مساحت 89.20 مترمربع 1400/11/03 1400/11/13
مزایده زمین - سطح کل زمین ۸۹.۲۰ 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/09/15 1400/09/18
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/09/09 1400/09/18
مزایده زمین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود را 5 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1400/08/16 1400/08/20
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/08/09 1400/08/20
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 66 مترمربع 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی به مساحت 66 مترمربع 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین به مساحت سطح 66 متر مربع 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار خود را ۱۳۱ قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/04/03 1400/04/19
مزایده 13 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1400/03/13 1400/03/17
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود را ۱۳۱ قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1400/03/10 1400/03/17
مزایده زمین تجاری 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای سواری 1400/02/15 1400/02/26
صفحه 1 از 7