کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8242378 مزایده فروش تعداد 2 واحد (آپارتمان) مسکونی استان همدان 1403/04/31 1403/05/09
8241204 مزایده فروش ملک کاربری مسکونی استان همدان 1403/04/31 رجوع به آگهی
8241200 مزایده دو واحد از سوله های کارگاهی استان همدان 1403/04/31 1403/05/09
8223946 مزایده اجاره دو واحد از سوله های کارگاهی استان همدان 1403/04/24 1403/05/07
8192514 مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 25.02 مترمربع - مساحت 80.79 مترمربع استان همدان 1403/04/17 1403/04/27
8174047 مزایده اجاره دو واحد سوله کارگاهی استان همدان 1403/04/12 1403/04/22
7894832 مزایده فروش تعداد 2 واحد از املاک مسکونی هر کدام به مساحت عرصه 211.42 مترمربع و اعیانی ها 75.03 و 80.79 مترمربع استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7893981 مزایده فروش تعداد 2 واحد از املاک مسکونی استان همدان 1403/02/08 1403/02/19
7643228 مزایده واگذاری ساختمان اداری، آموزشی و خدماتی به صورت اجاره استان همدان 1402/11/17 رجوع به آگهی
7584323 مزایده واگذاری ساختمان اداری، آموزشی و خدماتی به صورت اجاره استان همدان 1402/11/04 رجوع به آگهی
7579063 مزایده فروش تعدادی از اقلام کامپیوتری خود شامل کیس - مانیتور - کیبورد - دستگاه کپی استان همدان 1402/11/03 رجوع به آگهی
7521563 مزایده فروش تعدادی از اقلام کامپیوتری خود شامل کیس - مانیتور - کیبورد - دستگاه کپی استان همدان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7364481 مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه استان همدان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7262266 مزایده فروش 4 دستگاه موتور سیکلت استان همدان 1402/08/11 1402/08/21
7218918 مزایده فروش 4 دستگاه موتور سکیلت استان همدان 1402/07/30 1402/08/10
7201911 مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه استان همدان 1402/07/24 رجوع به آگهی
7152079 مزایده واگذاری پارکینگ استان همدان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7063663 مزایده واگذاری پارکینگ دانشگاه به صورت اجاره استان همدان 1402/06/29 رجوع به آگهی
6663270 مزایده اجاره انتشارات استان همدان 1402/03/25 رجوع به آگهی
6652245 مزایده فروش تعداد 2 واحد از املاک: مساحت 211/42 مترمربع- مساحت اعیان 75/03 مترمربع کاربری مسکونی-مساحت 211/42 مترمربع- مساحت اعیان 80/79 مترمربع کاربری مسکونی استان همدان 1402/03/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7