کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
549777 مزایده واگذاری ( اجاره) دو عدد تابلو تبلیغاتی استان تهران 1392/08/28 1392/09/16
501921 مزایده اجازه بهره برداری از یک باب غرفه واقع در محوطه فنی استان تهران 1392/03/27 1392/04/09
499552 مزایده اجازه بهره برداری از یک باب غرفه واقع در محوطه استان تهران 1392/03/20 1392/04/09
482697 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از یکباب غرفه واقع در خیابان استان تهران 1392/02/08 1392/02/19
479825 مزایده واگذاری پارک سوار - پایانه استان تهران 1392/02/01 1392/02/19
479821 مزایده اجازه بهره برداری از یکباب غرفه واقع در خیابان استان تهران 1392/02/01 1392/02/19
478284 مزایده واگذاری یک باب از غرفه های فروش بلیط استان تهران 1392/01/28 1392/02/10
476148 مزایده واگذاری یک باب از غرفه های فروش بلیط استان تهران 1392/01/21 1392/02/10
471344 مزایده اجازه بهره برداری از غرفه فروشگاه استان تهران 1391/12/20 1392/01/06
468789 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از غرفه فروشگاه استان تهران 1391/12/12 1392/01/06
467781 مزایده اجازه بهره برداری از محلی واقع در پایانه استان تهران 1391/12/09 1391/12/22
466258 مزایده اجازه بهره برداری از محلی واقع در پایانه استان تهران 1391/12/05 1391/12/22
455564 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از محلی واقع در پایانه استان تهران 1391/11/01 1391/11/21
449662 مزایده واگذاری احداث و بهره برداری از اولین پایانه بار شهر در مقابل اخذ اجاره استان تهران 1391/10/10 1391/10/23
447569 مزایده واگذاری احداث و بهره برداری از اولین پایانه بار شهر در مقابل اخذ اجاره استان تهران 1391/10/03 1391/10/23
446464 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از محلی جهت بوفه و عرضه تنقلات استان تهران 1391/09/29 1391/10/12
444343 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از محلی جهت بوفه و عرضه تنقلات استان تهران 1391/09/22 1391/10/12
432815 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از محلی واقع در سه راه رجایی شهر جهت بوفه استان تهران 1391/08/10 1391/08/23
430677 مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از محلی جهت بوفه و عرضه تنقلات استان تهران 1391/08/03 1391/08/23
425580 مزایده واگذاری غرفه فروش بلیط شرکت های حمل و نقلی استان تهران 1391/07/16 1391/07/27
صفحه 1 از 5