مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ( اجاره) دو عدد تابلو تبلیغاتی 1392/08/28 1392/09/16
اجازه بهره برداری از یک باب غرفه واقع در محوطه فنی 1392/03/27 1392/04/09
اجازه بهره برداری از یک باب غرفه واقع در محوطه 1392/03/20 1392/04/09
واگذاری اجازه بهره برداری از یکباب غرفه واقع در خیابان 1392/02/08 1392/02/19
واگذاری پارک سوار - پایانه 1392/02/01 1392/02/19
اجازه بهره برداری از یکباب غرفه واقع در خیابان 1392/02/01 1392/02/19
واگذاری یک باب از غرفه های فروش بلیط 1392/01/28 1392/02/10
واگذاری یک باب از غرفه های فروش بلیط 1392/01/21 1392/02/10
اجازه بهره برداری از غرفه فروشگاه 1391/12/20 1392/01/06
واگذاری اجازه بهره برداری از غرفه فروشگاه 1391/12/12 1392/01/06
صفحه 1 از 9