مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 پلاک زمین با کاربری تجاری مسکونی 1399/05/11 1399/05/15
فروش 4 پلاک زمین 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش 4 پلاک زمین با کاربری تجاری مسکونی 1399/05/04 1399/05/15
فروش 12 پلاک از زمینهای تفکیکی با کاربری تجاری و مسکونی 1399/04/23 رجوع به آگهی
فروش ۱۲ پلاک از زمین با کاربری مسکونی 1399/04/19 1399/04/30
فروش ۱۲ پلاک از زمین‌های تفکیکی با کاربری تجاری و مسکونی 1399/04/17 1399/04/30
فروش 14 پلاک زمین 1399/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری سه باب کیوسک-جایگاه CNG و پارک 1399/03/18 رجوع به آگهی
فروش 14 پلاک زمین 1399/03/13 1399/03/25
واگذاری مکان 3 باب کیوسک به صورت استیجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13