کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6624352 مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک و واگذاری بهره برداری جایگاه پمپ گاز CNG استان اصفهان 1402/03/16 1402/03/21
6621460 مزایده خدمات معاینه فنی خودرو های سبک با استفاده از تجهیزات منصوبه در مرکزمعاینه فنی استان اصفهان 1402/03/13 رجوع به آگهی
6607839 مزایده واگذاری خدمات معاینه فنی خودرو های سبک با استفاده از تجهیزات منصوبه در مرکزمعاینه فنی استان اصفهان 1402/03/09 رجوع به آگهی
6605821 مزایده اجاره واگذاری خدمات معاینه فنی خودرو های سبک با استفاده از تجهیزات منصوبه استان اصفهان 1402/03/09 رجوع به آگهی
6495520 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان اصفهان 1402/02/11 1402/02/14
6484404 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان اصفهان 1402/02/07 1402/02/14
6470237 مزایده واگذاری یک واحد تجاری جنب نانوایی استان اصفهان 1402/02/04 رجوع به آگهی
6468617 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان اصفهان 1402/02/04 1402/02/14
6466718 مزایده اجاره بهای زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/01/31 1402/02/05
6445628 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی استان اصفهان 1402/01/26 1402/02/05
6440212 مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه استان اصفهان 1402/01/24 1402/02/05
6427619 مزایده اجاره بهای ماهیانه زمین چمن مصنوعی به ابعاد 40*20 و با حاشیه یک ونیم متر استان اصفهان 1402/01/20 رجوع به آگهی
6408608 مزایده واگذاری 2 واحد تجاری و اداری استان اصفهان 1402/01/14 رجوع به آگهی
6397167 مزایده استیجاری نسبت به واگذاری دو واحد تجاری و اداری استان اصفهان 1401/12/27 رجوع به آگهی
6396712 مزایده واگذاری 2 واحد تجاری و اداری در سطح شهر استان اصفهان 1401/12/27 رجوع به آگهی
6393889 مزایده واگذاری دو واحد تجاری و اداری به صورت استیجاری: - یک واحد تجاری با متراژ 29/70 متر مربع - یک باب مغازه استان اصفهان 1401/12/24 1401/12/24
6378834 مزایده واگذاری 2 واحد تجاری و اداری در سطح شهر استان اصفهان 1401/12/20 1401/12/24
6358444 مزایده واگذاری 2 واحد تجاری و اداری استان اصفهان 1401/12/13 1401/12/24
6354444 مزایده واگذاری ساختمان و مغازه / نوع کاربری : تجاری اداری استان اصفهان 1401/12/11 رجوع به آگهی
6234584 مزایده فروش 3 قطعه پلاک از زمین های تفکیکی استان اصفهان 1401/11/11 1401/11/17
صفحه 1 از 16