مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : اداری مسکونی 1401/03/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از پایاب قنات گردشگری 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از پایاب قنات گردشگری 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از ساختمان 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک شهر 1401/02/06 1401/02/08
مزایده اجاره خدمات ورودی جهت راه اندازی پایاب قنات 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خدمات ورودی جهت راه اندازی پایاب قنات 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده تعیین نرخ ورودی پایاب 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک شهر 1401/01/28 1401/02/08
مزایده اجاره بهره برداری از مرکز معاینه فنی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سه غرفه ساختمان بازار روز - فروش ضایعات آهن آلات و چوب - واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی 1401/01/18 1401/01/20
مزایده اجاره سه غرفه ساختمان بازار روز - فروش ضایعات آهن آلات و چوب - واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی 1401/01/14 1401/01/20
مزایده غرفه های ساختمان بازار روز 1401/01/07 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آهن و چوب 1401/01/07 رجوع به آگهی
مزایده مرکز معاینه فنی 1401/01/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک شهرداری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه خودرو ایسوزو 3442/18FVRتن کمپرس صفر کیلومتر شهرداری 1400/12/17 1400/12/21
مزایده فروش پمپ هیدرولیک کاوازاکی مدل 00222408 - نیسان سواری مدل 1382 تیپ 2400 - یکان سواری مدل 1381 تیپ 1600 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری مرکز معاینه فنی سبک شهرداری 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از مرکز معاینه فنی 1400/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12