مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 7 دستگاه لیفتراک و 2 دستگاه جرثقیل (20 تن) جهت تخلیه و بارگیری کالا 1401/02/12 1401/02/19
مزایده واگذاری مجوز فعالیت دستگاه لیفتراک، 2 دستگاه جرثقیل جهت تخلیه و بارگیری کالا 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجوزفعالیت7دستگاه لیفتراک،2دستگاه جرثقیل 20 تن جهت تخلیه وبارگیری کالا 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 7 دستگاه لیفتراک و 2 دستگاه جرثقیل (20 تن) جهت تخلیه و بارگیری کالا 1401/01/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 2 دستگاه جرثقیل (5 تن و 20 تن) جهت تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه مرزی 1401/01/17 1401/01/23
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 2 دستگاه جرثقیل جهت تخلیه و بارگیری کالا در بازارچه 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه لیفتراک 2/5 تا 3 تنی - 2 دستگاه جرثقیل 1400/12/13 1400/12/17
مزایده لیفتراک، دو دستگاه جرثقیل و یک دستگاه لودر 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فعالیت 2 دستگاه لیفتراک 1400/11/24 1400/11/27
مزایده واگذاری 4 باب غرفه مواد غذایی ویک باب غرفه 1400/11/24 1400/11/27
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 2 دستگاه لیفتراک 1400/11/21 1400/12/07
مزایده اجاره غرفه مواد غذایی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 15 دستگاه لیفتراک 2/5 و 3 تنی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجوز فعالیت 15 دستگاه لیفتراک 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 7 باب غرفه تجاری جهت عرضه مواد غذایی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 6 باب غرفه مواد غذایی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت (پیکان) مستهلک و تصادفی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت(پیکان)مستهلک و تصادفی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ حدودی 16 مترمربع جهت استقرار کانکس 1400/07/24 1400/07/27
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 16 مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7