کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7498720 مزایده فروش املاک در 4 ردیف با کاربری های تجاری - صنعتی - اداری - مسکونی استان کرمانشاه 1402/10/13 1402/10/14
7495644 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی - مغازه با کاربری : تجاری - زمین و سوله - زمین با کاربری : اداری - ساختمان و مغازه با کاربری : تجاری مسکونی استان کرمانشاه 1402/10/12 رجوع به آگهی
7361284 مزایده فروش املاک کاربری. تجاری _اداری_صنعتی استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/04
7059304 مزایده 10 عنوان شامل سرقفلی تجاری مساحت اعیان 130 مترمربع - مغازه تجاری مساحت اعیان 10 مترمربع - ساختمان تجاری مساحت اعیان 97 مترمربع استان کرمانشاه 1402/06/28 1402/06/29
7050533 مزایده فروش املاک :کاربری تجاری - اداری - زمین و سوله استان کرمانشاه 1402/06/26 1402/06/29
6373468 مزایده فروش املاک کاربری اداری و تجاری و مسکونی استان کرمانشاه 1401/12/18 رجوع به آگهی
6371512 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی- ساختمان کاربری مسکونی استان کرمانشاه 1401/12/16 رجوع به آگهی
6370964 مزایده املاک مازاد با کاربری اداری مسکونی و... استان کرمانشاه 1401/12/16 1401/12/18
6333532 مزایده 5 عنوان مزایده شامل : املاک مازاد خود با کاربری های صنعتی - تولیدی و خدماتی - اداری و تجاری - مسکونی استان کرمانشاه 1401/12/07 رجوع به آگهی
6328540 مزایده فروش آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی - زمین کاربری اداری استان کرمانشاه 1401/12/06 رجوع به آگهی
6320229 مزایده 5 عنوان مزایده شامل ساختمان تجاری اداری مساحت 372 مترمربع - ساختمان مسکونی مساحت 190.57 مترمربع و.. استان کرمانشاه 1401/12/03 1401/12/06
6271132 مزایده فروش املاک مازاد خود کاربری ساختمان / زمین اداری/ ساختمان مسکونی / زمین و سوله صنعتی ( دارای ماشین آلات سنگ بری ) / زمین و سوله به همراه مقداری تجهیزات استان کرمانشاه 1401/11/23 1401/11/23
6263748 مزایده زمین و مستحدثات مساحت 12000 مترمربع استان کرمانشاه 1401/11/19 رجوع به آگهی
6263599 مزایده املاک مازاد خود کاربری زمین اداری / ساختمان آپارتمان 5 واحدی مسکونی / ساختمان مسکونی / زمین و سوله صنعتی ( دارای ماشین آلات سنگ بری )/ زمین و سوله به همراه مقداری تجهیزات / آپارتمان مسکونی / زم... استان کرمانشاه 1401/11/19 1401/11/23
6143321 مزایده فروش املاک مازاد مغازه - زمین و سوله به همراه مقداری تجهیزات- زمین و سوله استان کرمانشاه 1401/10/24 1401/10/26
6140875 مزایده آپارتمان مسکونی - مغازه تجاری مساحت 12 - مغازه تجاری مساحت 10 مترمربع استان کرمانشاه 1401/10/22 رجوع به آگهی
6137792 مزایده فروش املاک مازاد استان کرمانشاه 1401/10/21 1401/10/26
6009006 مزایده فروش املاک مازاد در 15 ردیف با کاربری تجاری - صنعتی -مسکونی - زراعی - تجاری مسکونی استان کرمانشاه 1401/09/13 1401/09/14
6001579 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی- ساختمان کاربری مسکونی- مغازه کاربری تجاری استان کرمانشاه 1401/09/10 رجوع به آگهی
6000873 مزایده ساختمان مسکونی به مساحت 109/7 مترمربع - زمین زراعی به مساحت 34768 مترمربع استان کرمانشاه 1401/09/09 1401/09/14
صفحه 1 از 5