مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره یک باب واحد تجاری 1399/06/29 رجوع به آگهی
اجاره بازار هفتگی 1398/07/17 رجوع به آگهی
فروش کنده های درختان 1398/07/16 رجوع به آگهی
فروش کنده های درختان 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت وصول عوارض بازار هفتگی (یکشنبه بازار) 1398/06/03 رجوع به آگهی
اجاره یکباب واحد تجاری 1398/05/09 رجوع به آگهی
اجاره یکباب واحد تجاری جنب درمانگاه 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری تفکیک زباله شهر از محل دفن زباله 1397/12/08 1397/12/18
واگذاری سه غرفه 1397/12/08 1397/12/18
واگذاری سه غرفه 1397/12/01 1397/12/18
صفحه 1 از 2