کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8178927 مزایده آهن آلات ضایعاتی - مزایده آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1403/04/13 1403/04/20
8120287 مزایده فروش لوله و اتصالات چدنی استان تهران 1403/03/30 1403/04/04
8109512 مزایده فروش کارتن و کاغذ ضایعاتی - مزایده فروش کارتن و کاغذ ضایعاتی استان تهران 1403/03/27 1403/03/30
8075801 مزایده کارتن و کاغذ ضایعاتی - کارتن و کاغذ ضایعاتی استان تهران 1403/03/20 1403/03/22
8056424 مزایده کوئل ضایعاتی - مزایده کوئل ضایعاتی استان تهران 1403/03/13 1403/03/19
8054773 مزایده پالت، تخته و ضایعات چوبی استان تهران 1403/03/13 1403/03/19
8054760 مزایده آسانسور ضایعاتی استان تهران 1403/03/13 1403/03/19
8040443 مزایده آهن آلات ضایعاتی - مزایده آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1403/03/09 1403/03/12
8014548 مزایده مزادیه کارتن و پوشال ضایعاتی - مزایده کارتن و پوشال ضایعاتی استان تهران 1403/03/03 1403/03/06
7953235 مزایده روغن سوخته ضایعاتی - روغن سوخته ضایعاتی استان تهران 1403/02/22 1403/02/24
7930061 مزایده نایلون و اقلام پلاستیکی( دبه، بشکه و سبد) ضایعاتی - مزایده نایلون و اقلام پلاستیکی ( دبه، بشکه و سبد) ضایعاتی استان تهران 1403/02/18 1403/02/19
7930051 مزایده کارتن و پوشال کاغذی ضایعاتی - مزایده کارتن و پوشال ضایعاتی استان تهران 1403/02/18 1403/02/19
7632089 مزایده آلومینیوم ضایعاتی استان تهران 1402/11/15 رجوع به آگهی
7509991 مزایده فروش پالت و ضایعات چوبی استان تهران 1402/10/16 رجوع به آگهی
7483020 مزایده نیکل ضایعاتی استان تهران 1402/10/09 رجوع به آگهی
7199878 مزایده آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1402/07/24 رجوع به آگهی
7054298 مزایده فروش نیکل ضایعات استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
6817252 مزایده فروش آلومینیوم ضایعاتی استان تهران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6639673 مزایده کارتن ضایعاتی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6639672 مزایده پوشال کاغذی ضایعاتی استان تهران 1402/03/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5