مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- نایلون ضایعاتی - پوشاک ضایعاتی - کارتن ضایعاتی 1399/02/08 رجوع به آگهی
نایلون ضایعاتی 1398/09/28 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی 1398/06/16 رجوع به آگهی
فروش یکدستگاه مرکز تلفنSIX-5000 و فروش چوب و تخته ضایعاتی 1398/05/26 رجوع به آگهی
- فروش یک دستگاه مرکز تلفن 5000-GIX - انواع باطری مستعمل 1398/04/16 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه مرکز تلفن GIX-5000 1398/03/20 رجوع به آگهی
فروش: کارتن ضایعاتی ـ انواع باطری مستعمل ـ پوشال ضایعاتی ـ و.... 1398/02/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه چیلر مستعمل 1397/08/20 1397/08/30
فروش آهن آلات ضایعاتی 1397/07/03 رجوع به آگهی
آهن آلات ضایعاتی 1397/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3