کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8219168 مزایده فروش ضایعات(پلاستیکی،غیرپلاستیکی،حلبی،اهن الات قراضه وسبک وسنگین) - قیمت میانگین هر کیلو را نوشته و بارگذاری کنید استان اردبیل 1403/04/23 1403/04/28
8002404 مزایده فروش قطعه7به متراژ217/50مترمربع زمین کاربری مال : تجاری مسکونی استان اردبیل 1403/02/30 1403/03/03
7919218 مزایده زمین تجاری مسکونی استان اردبیل 1403/02/16 رجوع به آگهی
7834979 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان اردبیل 1403/01/26 رجوع به آگهی
7799071 مزایده زمنی با کاربری تجاری مسکونی استان اردبیل 1403/01/09 رجوع به آگهی
7799069 مزایده زمین تجاری مسکونی استان اردبیل 1403/01/09 رجوع به آگهی
7768967 مزایده واگذاری زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767835 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767808 مزایده واگذاری زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767777 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767776 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7767775 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7707160 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705217 مزایده واگذاری زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705154 مزایده زمین متعلق به شهرداری استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705149 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705148 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705142 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705141 مزایده زمین استان اردبیل 1402/12/05 رجوع به آگهی
7677708 مزایده زمین استان اردبیل 1402/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10