مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 197 1400/12/03 1400/12/14
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/12/03 1400/12/14
مزایده فروش زمین 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات پلاستیکی، غیر پلاستیکی، آلات قراضه و سبک و سنگین 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده - زمین مسکونی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1400/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6