مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- زمین و سوله - کاربری خدماتی - 1399/07/06 رجوع به آگهی
زمین 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش زمین 1399/05/25 رجوع به آگهی
مزایده زمین-زمین مسکونی 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش املاک :مسکونی با مساحت 200 مترمربع قطعه 160 مسکونی با مساحت 200 مترمربع قطعه 161 مسکونی با مساح... 1399/05/21 رجوع به آگهی
- نوع مال زمین - نوع کاربردی مسکونی و... 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش املاک :مسکونی با مساحت 200 مترمربع قطعه 160 مسکونی با مساحت 200 مترمربع قطعه 161 مسکونی با مساح... 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش زمین و مستحدثات با کاربری خدماتی 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش زمین و مستحدثات با کاربری خدماتی 1399/02/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9