مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مغازه ها و محل کانکس 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه ها و محل های کانکس 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مغازه ها و محل های کانکس 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه ها و محل کانکس 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده مغازه ها و محل های کانکس 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱۲ باب مغازه 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد ۱۲ باب مغازه 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 2 باب مغازه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو محل کانکس و یک محل سینما 5 بعدی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد سه باب مغازه در میدان و یک باب مغازه در مجتمع تجاری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 2 باب مغازه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد دو محل کانکس و یک محل سینما 5 بعدی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد سه باب مغازه ازمغازه های خود - مغازه 448 - متراژ مغازه 30/50 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیت آسفالت تعدادی از خیابان های سطح شهر 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد سه باب مغازه به اجاره 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مغازه در مجتمع تجاری سیتی سنتر 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده تعداد سه باب از مغازه های خود 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امورات پارکبانی تعیین شده 1400/07/21 1400/07/28
مزایده واگذاری امورات پارکبانی تعیین شده 1400/07/13 1400/07/28
مزایده اجاره مغازه 1400/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19