مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز اجاره محل ها 1399/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از غرف 1399/06/27 1399/07/02
واگذاری اجاره غرف بازارچه 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و بهره برداری موقت از بازارهای روز با سازه سبک 1398/01/05 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی واقع در شهرک به منظور بازار... 1397/10/04 رجوع به آگهی
طراحی، احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری موقت از قطعه زمینی به منظور بازار روز 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ورود به وسائط نقلیه میدان مرکزی میوه و تره بار/ ساماندهی بارهای ف... 1397/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز اجاره و بهره برداری موقت دفتر تاکسی سرویس 1397/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از ساماندهی گاری داران 1396/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری موقت غرف بازارچه های تحت پوشش سازمان 1396/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3