مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 24700 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج 1399/02/29 رجوع به آگهی
- فروش مواد حاصل از بوجاری بذر برنج به میزان درجه دو ۱۴.۸۰۰ کیلوگرم و درجه سه ۹۹۰۰ کیلوگرم 1399/02/28 رجوع به آگهی
فروش 24700 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج ( درجه 2 حدود 14800 کیلوگرم و درجه سه حدود 9900 کیل... 1399/02/28 رجوع به آگهی
فروش حدود 24700 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج 1399/02/22 رجوع به آگهی
- فروش مواد حاصله از بوجاری شلتوک برنج به میزان ۱۴۸۰۰ درجه ۲ و ۹۹۰۰ درجه ۳ 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش حدود 24700 کیلوگرم مواد حاصل از بوجاری بذور برنج(درجه دو حدود 14800کیلومتر و درجه سه حدود 9900ک... 1399/02/21 رجوع به آگهی
پالت چوبی 1398/12/10 رجوع به آگهی
اجاره یک باب انبار به مساحت 670 مترمربع و ظرفیت 700 تن 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش کودهای سفت و کلوخه شده 1398/11/29 رجوع به آگهی
- ضایعات درجه ۲ و درجه ۳ شالی به میزان حدود ۲۴۷۰ کیلوگرم 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7