مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 2 قطعه از املاک تفکیکی 1399/07/06 رجوع به آگهی
2 قطعه از املاک تفکیکی خود 1399/06/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 قطعه از املاک تفکیکی 1399/06/03 رجوع به آگهی
کارگاه تولیدات قطعات بتنی 1399/04/19 رجوع به آگهی
تعداد 6 باب مغازه و طبقه یک و دو ساختمان 1399/04/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 قطعه از املاک تفکیکی 1399/04/19 رجوع به آگهی
6 باب مغازه و طبقه یک و دو ساختمان 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه از املاک تفکیکی 1399/04/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 قطعه از املاک تفکیکی 1399/03/07 رجوع به آگهی
تعداد 6 باب مغازه و طبقه یک و دو ساختمان 1399/03/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7