مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره امور پارکبانی بیمارستان 1399/06/14 رجوع به آگهی
فروش وسایل و تجهیزات پزشکی اسقاطی ومازاد برنیاز بیمارستان 1398/07/07 1398/07/15
واگذاری امور پارکبانی بیمارستان 1398/02/28 1398/03/02
واگذاری امور پارکبانی بیمارستان 1398/02/23 1398/03/02
فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز ملزومات اداری بیمارستان 1397/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری امور پارکبانی بیمارستان 1397/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور پارکبانی بیمارستان 1397/01/22 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه زباله سوز مستعمل گازوئیلی 1396/09/26 1396/10/02
فروش دو دستگاه زباله سوز مستعمل گازوئیلی 1396/09/22 1396/10/02
فروش وسایل اسقاطی و مازاد بر نیاز تجهیزات پزشکی بیمارستان 1396/03/16 1396/03/20
صفحه 1 از 3