کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8091355 مزایده واگذاری مصالح مربوط به رودخانه استان همدان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8091349 مزایده واگذاری مصالح مربوط به رودخانه استان همدان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8091311 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1386 استان همدان 1403/03/22 رجوع به آگهی
7961605 مزایده اجاره تعدادی از اتاقهای ساختمان خدمات استان همدان 1403/02/23 1403/02/31
7956321 مزایده اجاره تعدادی از اتاق های ساختمان استان همدان 1403/02/22 1403/02/31
7950309 مزایده اجاره تعدادی از اتاق های ساختمان خدمات استان همدان 1403/02/20 1403/02/27
7738864 مزایده واگذاری مصالح رودخانه ای مربوط به قسمتی از رودخانه در ازای عملیات لایروبی و پاکسازی قسمتی از رودخانه استان همدان 1402/12/12 1402/12/14
7726806 مزایده واگذاری مصالح رودخانه ای استان همدان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7702194 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 11/2108 متر مربع استان همدان 1402/12/03 1402/12/19
7701577 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/12/03 1402/12/09
7688537 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7597180 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2108/11 م م استان همدان 1402/11/09 1402/11/15
7591495 مزایده مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان همدان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7492688 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1386 به رنگ نقره ای استان همدان 1402/10/11 1402/10/11
7472691 مزایده فروش تعداد یک دستگاه از خودروهای مازاد پژو 405GLXI مدل 1386 رنگ نقره ای استان همدان 1402/10/05 1402/10/11
7467507 مزایده فروش خودرو پژو 405 جی ال ایکس ای مدل 86 استان همدان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7281686 مزایده اجاره دو قطعه زمین زراعی دیم استان همدان 1402/08/17 1402/08/21
7095040 مزایده رود خانه ای مربوط به قسمتی از رودخانه در ازای عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه استان همدان 1402/07/06 1402/07/10
7094222 مزایده واگذاری مصالح رودخانه ای مربوط به قسمتی از رودخانه استان همدان 1402/07/06 رجوع به آگهی
7088114 مزایده واگذاری مصالح رود خانه ای مربوط به قسمتی از رودخانه گنبد های در ازای عملیات لایروین و پاکسازی رودخانه استان همدان 1402/07/04 1402/07/10
صفحه 1 از 7