مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
زمین با کاربری مسکونی به مساحت 180 - 178.80 - 135- 228-243-278- 150 مترمربع 1397/12/21 رجوع به آگهی
فروش زمین - کاربری مسکونی - سطح کل زمین 150 و ... 1397/12/21 رجوع به آگهی
تعداد 15 قطعه از زمین های فاز دوم شهرک 1397/12/09 رجوع به آگهی
فروش مقداری از آهن آلات اسقاطی 1396/12/03 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمند مدل 1389 1396/09/11 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمند مدل 1389 1396/09/05 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمند مدل 1389 1396/08/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمند مدل 1389 1396/08/11 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه سمند مدل 1389 1396/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه شهربازی پارک 1396/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4