مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده قطعه شماره 1 به مساحت 0/9 هکتار - قطعه شماره 5 دارای سند رسمی به مساحت 1/8 هکتار و دارای دو دانگ از شش دانگ چاه آب 1400/05/06 1400/05/19
صفحه 1 از 1