مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره نمایشگاه ملی صنایع دستی - نمایشگاه بین المللی گردشگری 1401/02/28 1401/03/02
مزایده اجاره برگزاری عناوین نمایشگاهی 1401/02/28 1401/03/02
مزایده اجاره نمایشگاه اسباب بازی - نمایشگاه مادر، نوزاد و کودک 1401/02/28 1401/03/02
مزایده واگذاری بیلبوردهای جهت بهره برداری تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره عرصه جهت بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/28 1401/03/11
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی پل هوایی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استرابوردها 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تلویزیون شهری 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبوردها 1401/02/28 1401/03/10
مزایده واگذاری 6 محل بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/28 1401/03/16
مزایده واگذاری بیلبورد 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده ظروف پلاستیکی - قابلمه متوسط - قابلمه روحی - تشت کوچک پلاستیکی و... 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استرابوردها جهت بهره برداری تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بیلبورد جهت بهره برداری تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سازه های تبلیغاتی پل هوایی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1