کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733975 مزایده فروش 6 راس گاو ماده شیری مازاد استان آذربایجان غربی 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1