مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش (ششدانگ عرصه کارخانه به پلاک های ثبتی 187 و 186 فرعی از 18 اصلی به مساحت 20110/25 مترمربع و اعی... 1398/07/01 رجوع به آگهی
اموال توقیفی از قبیل  شیشه دودی چاپی و کمپرسور باد و اره چوپ برو دستگاه توازن و غیره 1398/07/01 1398/07/21
فروش دو دستگاه چرخ خیاطی 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1