کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734084 مزایده فروش ضایعات راسته گوسفندی - فیله گوساله - قلوه گاه گوساله و گوسفندی استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7733664 مزایده فروش دانه های سویا استان اردبیل 1402/12/10 1402/12/12
صفحه 1 از 1