مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 51 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین (شماره قطعه 53 مساحت 199.5 مترمربع کاربری تجاری - مسکونی شماره قطعه 59 مساحت 198.2... 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری 17 قطعه زمین 1398/07/01 1398/07/08
فروش قطعه زمین پشته بمساحت 1865/37 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 99/94 متر مربع با بنای احداثی در ان شماره 274فرعی از 6901 اصلی مفر... 1398/07/01 1398/08/01
فروش ،عرصه واعیان زمین به مساحت 1051 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ 2 قطعه زمین 1398/06/31 رجوع به آگهی
ـ فروش 3 قطعه زمین با کاربری تجاری، خدماتی ـ فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی و ... 1398/07/01 1398/07/10
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین طلق به مساحت 235 مترمربع به پلاک شماره 8/8294 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3