مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 4 رقبه املاک 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک در 13 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - باغ - بهداشت درمانی 1401/02/31 1401/03/03
مزایده مقدار 25/25 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق ـ مساحت ششدانگ 312 مترمربع 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین های با کاربرهای مسکونی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، خدمات عمومی، تاسیسات شهری، ذخیره شهری 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین به متراژ 331.5 مترمربع - زمین به متراژ 23891.8 مترمربع و .... 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1