مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 58 رقبه از املاک تملیکی و مازاد (اعیانی 184.53- 442، 260، 82 و ...)با کاربری تجاری مسکونی... 1397/11/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 180 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد ده قطعه از زمین های شهرداری 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری تجاری 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک قطعه زمین به شماره باقیمانده 3328/2 با کاربری تجاری و تعمیرگاه 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین متروکه به مساحت 5/50 متر مربع ( به صورت معبر متروکه) در ضلع غربی پلاک ثبتی 10/157... 1397/11/29 1397/12/05
تعداد 2 قطعه زمین با کاربری تجاری-خدماتی:قطعه یک پلاک فرعی 679 اصلی :609 مساحت 2678/61-قطعه دو پلاک:... 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین خام به مساحت 20000 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش زمین با سند شش دانگ تک برگی :شماره قطعه زمین 951 و کاربری تجاری و مساحت 237/4 -شماره قطعه 864 و... 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت کل 128 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2