مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک تجاری 1399/11/07 1399/11/09
فروش یک واحد تجاری به انضمام پارکینگ بدون انباری و تعداد 20 قطعه پارکینگ مجتمع تجاری 1399/11/07 1399/11/18
فروش تعدادی از املاک با کاربری تجاری /مسکونی - مسکونی - سایر 1399/11/07 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب منزل دارای پلاک ثبتی پنج هزار و هشتصد و شصت و هفت فرعی از دویست و چهل و پنج اصلی -ششد... 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش ملک به شماره پلاک ثبتی ۹۰3/۵۸۵۳ یک باب سالن تجاری با عرصه 384.2 مترمربع 1399/11/07 رجوع به آگهی
یک باب مغازه (واحد) تجاری به متراژ 86 مترمربع و .... 1399/11/07 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک 389 فرعی از 48 اصلی-مساحت عرصه طبق سند 1309/2 مترمربع -پلاک 1067 فرعی از 5 اصلی به مساحت... 1399/11/07 رجوع به آگهی
واحد ساختمانی و 90 دستگاه 1399/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری املاک اختصاصی با کاربری مسکونی - آموزشی - تجاری - آپارتمان مسکونی 1399/11/07 رجوع به آگهی
فروش یک واحد خدماتی به مساحت 81/99 مترمربع و .... 1399/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3