مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ششدانگ سرقفلی پلاک مساحت این مغازه 26 مترمربع(بیست و شش متر مربع ) میباشد،دارای دیوار آجری وسقف تیر چوبی وسقف فوقانی سبک و درب کرکره فلزی 1400/05/06 1400/05/31
مزایده فروش ملک مشاع ساختمانی قدیمی و جنوبی در سه طبقه وهمکف مسکونی - تجاری و2 طبقه تک واحدی روی آن ) 1400/05/06 1400/05/23
مزایده فروش ملک به مساحت عرصه 18/5 متر مربع مغازه دارای بالکن داخلی نیم طبقه به مساحت حدودا 7 متر مربع است. ساختمان از نوع آجری محصور در کلاف، سقف تیرچه بلوک ، بالکن سقف تیرآهن، بدنه داخلی و سقف سیمان... 1400/05/06 1400/05/24
مزایده پلاک مذکور که عرصه به مساحت 245 متر مربع دارای سند ششدانگ و اعیان مسکونی آن مطابق پایان کار اخذ شده از شهرداری شیروان به مساحت 120 متر مربع و اعیان تجاری آن حدود مساحت 20 متر مربع و مجموعا" 140... 1400/05/06 1400/05/25
مزایده فروش شش دانگ پلاک ثبتی ساختمان دارای اسکلت نیمه فلزی -زیرزمین به مساحت 7/50مترمربع -همکف یک واحد مسکونی به مساحت98/85مترمربع -نیم طبقه و طبقه یک دو واحد مسکونی به مساحت 114/40مترمربع و 61/50متر... 1400/05/06 1400/06/01
صفحه 1 از 1