مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ عرصه و اعیان با کاربری مسکونی و تجاری و در حال بهره برداری که قطعه ای است جنوبی و مشرف... 1397/11/29 1397/12/11
ششدانگ عرصه با کاربری صنعتی به مساحت 2000 متر مربع و اعیانی اداری به مساحت حدود 165 متر مربع و... 1397/11/29 1397/12/22
ششدانگ ساختمان مسکونی و تجاری -مساحت تجاری حدود 21 متر - طبقه اول 131مترمربع- 1397/11/29 1397/12/19
فروش ملک مسکونی ـ سرقفلی یک باب مغازه یک دهنه داخل گاراژ به طول 2.90 متر و دهنه دیگر به طول 2.9 مس... 1397/11/29 1397/12/22
فروش ملک به صورت مغازه به مساحت 103 متر مربع 1397/11/29 1397/12/22
ششدانگ ساختمان شامل سه طبقه که همکف به صورت یک باب مغازه - طبقه اول و دوم مسکونی 1397/11/29 1397/12/19
فروش ملک به مساحت عرصه 257.88 مترمربع و 4 باب مغازه در همکف و عمارت فوقانی مسکونی و... 1397/11/28 1397/12/20
فروش یک باب خانه و مغازه بدون سند به مساحت تقریبی 100 متر مربع 1397/11/28 1397/12/21
فروش یک باب مغازه دو دهانه واقع در طبقه همکف یک ساختمان مساحت مفید حدود 47/41 1397/11/28 1397/12/18
یک باب مغازه 1397/11/28 1398/01/26
صفحه 1 از 5