مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نقدی زمین مسکونی - فروش نقدی مغازه 1401/02/31 1401/03/09
مزایده فروش اپارتمان- واحد تجاری و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر کاربری تجارت محله - تجاری - مسکونی 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش ششدانگ دو قطعه زمین و ماشین الات و خودرو 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش یک واحد تجاری 1401/02/31 1401/03/01
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/31 1401/03/07
صفحه 1 از 1