مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش (ششدانگ عرصه کارخانه به پلاک های ثبتی 187 و 186 فرعی از 18 اصلی به مساحت 20110/25 مترمربع و اعی... 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری یک پلاک زمین شماره 23 به متراژ 312.5 مترمربع 1398/07/01 1398/07/17
فروش املاک با کاربری (تولیدی صنعتی - مسکونی - گاوداری شیری) 1398/07/01 1398/07/11
واگذاری 3 قطعه زمین با کاربری کارگاهی 1398/07/01 1398/07/08
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات به مساحت 2213/61 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ عرصه و اعیان عرصه به مساحت تقریبی 479/43 متر مربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
ششدانگ شرکت تولید فرآورده های لبنی لاله بناب (دارای سند رسمی به پلاک ثبتی  43 فرعی از 20 اصلی بخش 4... 1398/07/01 1398/07/23
فروش سهام 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک 29 فرعی از 33 اصلی کاربری مسکونی به مساحت عرصه 1285/39 مترمربع یک باب بنای مسکونی و... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان تجاری صنعتی به مساحت 819 مترمربع تحت پلاک 5720 فرعی از یک اصلی با کاربری... 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3