مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک حق السهم شهرداری 1397/11/29 1397/12/15
فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی مساحت 202/75 مترمربع و .... 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد 58 رقبه از املاک تملیکی و مازاد (اعیانی 184.53- 442، 260، 82 و ...)با کاربری تجاری مسکونی... 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1