مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 9 قلم مواد روانکار لکوموتیوهای 1387/03/20 1387/04/09
واگذاری تامین نیروی انسانی و بهره برداری از کارخانه کمپوست 1387/03/20 1387/04/04
واگذاری نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1387/03/20 1387/04/15
احداث پارک در سطح شهر 1387/03/20 1387/04/04
واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی 1387/03/20 1387/04/04
خرید 1000 متر کابل زمینی 1387/03/20 1387/04/04
خرید کامیون باری مشخصات خودرو L1924 تعداد 4 دستگاه 1387/03/20 1387/04/04
تامین خدمات ارتباطات و مخابرات مراکز مخابرات 1387/03/20 1387/04/10
واگذاری بهره برداری ، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و توزیع برق 1387/03/20 1387/04/04
واگذاری نگهداری و پشتیبانی شبکه کامپیوتری 1387/03/20 1387/04/08