مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تجهیز نمودن ایستگاه های مایکروویو 1387/11/08 1387/11/29
واگذاری پیاده سازی و اجرای شبکه LAN 1387/11/08 1387/11/24
واگذاری سرویس و نگهداری دروبین ها و درب های اکسن کنترل 1387/11/07 1387/11/24
تامین نیتروژن مایع 1387/11/09 1387/11/24
تامین P/F FIXTURE, FLUORESCENT LIGHT "STAHL" 2X36 W 1387/11/09 1387/11/23
واگذاری اجرای عملیات احداث بند سنگ و سیمان 1387/11/08 1387/11/24
واگذاری اجرای عملیات مرمت باندهای سنگین و سیمان 1387/11/08 1387/11/24
واگذاری انجام عملیات جدولگذاری و آسفالت خیابان 1387/11/08 1387/11/23
واگذاری اجرای عملیات احداث حوضچه تغذیه مصنوعی 1387/11/08 1387/11/24
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/11/08 1387/11/23