مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
گابیون بندی بخشی از رودخانه 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور طبخ و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی دانشجویان 1398/05/01 رجوع به آگهی
تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید 49 دستگاه تابلو برق جهت استفاده در پروژه های آبرسانی ( حوزه بهره برداری ) 1398/05/01 1398/05/05
واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی 1398/05/01 1398/05/05
تهیه و تامین ایاب و ذهاب مورد نیاز کارکنان شرکت 1398/05/01 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و اجرای سیستم کنترل و نظارت و پایش تصویری و ثبت خودروهای سطح شهر 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات آتش نشانی شامل مینی توربکس pok یک دستگاه موتور برق هونداالمکس ژاپن 10 kva یک دستگاه ، 3... 1398/05/01 1398/05/24
واگذاری عملیات مربوط به دیوارکشی تصفیه خانه فاضلاب شهرها 1398/05/01 رجوع به آگهی